Jaunie Vanagi
LV  
 
  

Telefons: +371 26722779
E-pasts: jaunievanagi@gmail.com

 JV valde:
Jānis Pavasars - Prezidents
Telefons: + 371 26722779
Roberts Līcis - Prezidenta vietnieks
Telefons: + 371 26365527

 projects2.jpgĪsumā par "Jauno Vanagu" organizāciju

Bērnu un jauniešu organizācija "Jaunie Vanagi" dibināta 1992.gada 25 aprīlī,
reģistrēta 1993.g. 17.novembrī.

Bērnu un jauniešu organizācija „Jaunie Vanagi” ir Latvijas nevalstiska organizācija un starptautiskas asociācijas IFM-SEI aktīvs biedrs, kuras galvenās vērtības ir demokrātija, tolerance, līdztiesība, sadarbība un draudzība kā galvenie pamatprincipi harmoniskas sabiedrības veidošanai. ANO Bērnu tiesību konvencija ir tās darbības pamatdokuments.

JV mērķi: attīstīt jauniešu zināšanas, iemaņas, attieksmes un vērtības, lai veicinātu viņu iespējas līdztiesīgi piedalīties demokrātiskos procesos un ietekmēt tos, aizstāvēt un popularizēt bērnu tiesības, integrēt sabiedrībā bērnus un jauniešus no „sociālā riska” grupām.

JV dod iespēju: - ņemt dalību demokrātisku lēmumu pieņemšanā savā organizācijā;
- iegūstot pirmo pieredzi ietekmēt demokrātiskus procesus un kritiski domāt;
- iesaistīties ārpusskolas aktivitātēs, tā pozitīvi piepildot brīvo laiku;
- īstenot savas ieceres;
- iegūt organizatorisku un darba pieredzi un savas vērtības apziņu;
- iegūt praktiskas iemaņas un teorētiskas zināšanas, kas noderīgas personības attīstībai;
- saņemt kompetentu padomu un atbalstu, ja vajadzīga palīdzība;
- iegūt jaunus kontaktus un draugus, Latvijā un citur pasaulē;
- iesaistīties aktivitātēs „sociālā riska” grupas jauniešiem, veicinot viņu integrāciju sabiedrībā.

Organizācija „Jaunie Vanagi” darbojas jau 15 gadus.
Šobrīd organizācijā ir bērnu un jauniešu klubi Rīgā, Salaspilī, Ogrē, Olainē un Siguldā, kopā 11. Klubos notiek regulāras sanāksmes un klubi organizē savas vietējās aktivitātes: seminārus, sporta aktivitātes, nometnes, kultūras un izglītojošus pasākumus.

Telefons: +371 26722779
E-pasts: jaunievanagi@gmail.com

 JV valde:
Jānis Pavasars - Prezidents
Telefons: + 371 26722779
Roberts Līcis - Prezidenta vietnieks
Telefons: + 371 26365527

 projects2.jpgĪsumā par "Jauno Vanagu" organizāciju

Bērnu un jauniešu organizācija "Jaunie Vanagi" dibināta 1992.gada 25 aprīlī,
reģistrēta 1993.g. 17.novembrī.

Bērnu un jauniešu organizācija „Jaunie Vanagi” ir Latvijas nevalstiska organizācija un starptautiskas asociācijas IFM-SEI aktīvs biedrs, kuras galvenās vērtības ir demokrātija, tolerance, līdztiesība, sadarbība un draudzība kā galvenie pamatprincipi harmoniskas sabiedrības veidošanai. ANO Bērnu tiesību konvencija ir tās darbības pamatdokuments.

JV mērķi: attīstīt jauniešu zināšanas, iemaņas, attieksmes un vērtības, lai veicinātu viņu iespējas līdztiesīgi piedalīties demokrātiskos procesos un ietekmēt tos, aizstāvēt un popularizēt bērnu tiesības, integrēt sabiedrībā bērnus un jauniešus no „sociālā riska” grupām.

JV dod iespēju: - ņemt dalību demokrātisku lēmumu pieņemšanā savā organizācijā;
- iegūstot pirmo pieredzi ietekmēt demokrātiskus procesus un kritiski domāt;
- iesaistīties ārpusskolas aktivitātēs, tā pozitīvi piepildot brīvo laiku;
- īstenot savas ieceres;
- iegūt organizatorisku un darba pieredzi un savas vērtības apziņu;
- iegūt praktiskas iemaņas un teorētiskas zināšanas, kas noderīgas personības attīstībai;
- saņemt kompetentu padomu un atbalstu, ja vajadzīga palīdzība;
- iegūt jaunus kontaktus un draugus, Latvijā un citur pasaulē;
- iesaistīties aktivitātēs „sociālā riska” grupas jauniešiem, veicinot viņu integrāciju sabiedrībā.

Organizācija „Jaunie Vanagi” darbojas jau 15 gadus.
Šobrīd organizācijā ir bērnu un jauniešu klubi Rīgā, Salaspilī, Ogrē, Olainē un Siguldā, kopā 11. Klubos notiek regulāras sanāksmes un klubi organizē savas vietējās aktivitātes: seminārus, sporta aktivitātes, nometnes, kultūras un izglītojošus pasākumus.

© Bērnu un jauniešu biedrība "Jaunie Vanagi"